http://www.replikakoremali.com/ dan alınan ürünlerin garantisi firma tarafından saglanmaktadır.

Bu cihaz normal kullanım sırasında arızalanırsa, satın aldığınız

tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde ücretsiz onarılacaktır. 

Cihazın tamir süresi en fazla 30 gün yani bir aydır.

Garanti süresinde arızalanması halinde, tamirde geçen süre garanti süresine

eklenir.Kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızada tamir ücretlendirilir.